Bortforsling

Kransläp

Med vårt kransläp kan vi enkelt lasta och transportera ris och stockar men även grus, jord och kompost.