MANUEL AVVERKNING

Manuel avverkning

I det motormanuella arbetet använder vi oss i huvudsakligen av motorsåg, ex på arbete är upparbetning av stormfälld skog kapning av vindfällor manuell gallring i barr eller löv skog. Men vi jobbar även i kombination med maskin som skördare eller skotare om detta behövs.

Man_3