MANUEL AVVERKNING

Avverk_1

Manuel avverkning

I det motormanuella arbetet använder vi oss i huvudsakligen av motorsåg,
ex på arbete är upparbetning av stormfälld skog kapning av vindfällor
manuell gallring i barr eller löv skog.
Men vi jobbar även i kombination med maskin som skördare eller skotare
om detta behövs.Man_3